Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat

Viser 1-25 af 94 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 4Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).Fremsættelse01-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L4/20191_L4_fremsaettelsestale.pdf/samling/20191/lovforslag/L4/index.aspx
L 4Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).Lovforslag som fremsat01-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L4/20191_L4_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L4/index.aspx
L 9Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L9/20191_L9_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L9/index.aspx
B 1Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau.Forslaget som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/beslutningsforslag/B1/20191_B1_som_fremsat.pdf/samling/20191/beslutningsforslag/B1/index.aspx
B 2Forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endeligt afslag (borgerforslag).Forslaget som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/beslutningsforslag/B2/20191_B2_som_fremsat.pdf/samling/20191/beslutningsforslag/B2/index.aspx
B 3Forslag til folketingsbeslutning om at sikre børn en røgfri fremtid igennem en forhøjelse af afgiften på tobak.Forslaget som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/beslutningsforslag/B3/20191_B3_som_fremsat.pdf/samling/20191/beslutningsforslag/B3/index.aspx
L 12Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L12/20191_L12_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L12/index.aspx
L 11Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L11/20191_L11_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L11/index.aspx
L 13Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om ladestandere og bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L13/20191_L13_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L13/index.aspx
L 19Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie. (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L19/20191_L19_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L19/index.aspx
L 18Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og ligningsloven. (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L18/20191_L18_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L18/index.aspx
L 15Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Gebyr og tilsyn med toldsyn, øgede beføjelser ved vejsidesyn m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L15/20191_L15_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L15/index.aspx
L 14Forslag til lov om anlæg af en ny jernbane over Vestfyn.Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L14/20191_L14_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L14/index.aspx
L 7Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L7/20191_L7_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L7/index.aspx
L 17Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L17/20191_L17_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L17/index.aspx
L 8Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.). Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L8/20191_L8_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L8/index.aspx
L 16Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi. (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L16/20191_L16_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L16/index.aspx
L 21Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L21/20191_L21_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L21/index.aspx
L 27Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love. (Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L27/20191_L27_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L27/index.aspx
L 26Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L26/20191_L26_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L26/index.aspx
L 22Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven. (Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L22/20191_L22_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L22/index.aspx
L 25Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber m.v.).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L25/20191_L25_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L25/index.aspx
L 23Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L23/20191_L23_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L23/index.aspx
L 24Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet).Lovforslag som fremsat02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L24/20191_L24_som_fremsat.pdf/samling/20191/lovforslag/L24/index.aspx
L 9Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).Fremsættelse02-10-2019
(2019-20)
/RIpdf/samling/20191/lovforslag/L9/20191_L9_fremsaettelsestale.pdf/samling/20191/lovforslag/L9/index.aspx
Viser 1-25 af 94