Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Om Folketingstidende som arbejdsplads

Folketingstidende er en organisatorisk enhed i Folketingets Administration, hvis væsentligste arbejdsopgave er at udarbejde referater af debatterne i Folketingssalen og læse korrektur på lov- og beslutningsforslag og øvrige parlamentariske dokumenter.

Folketingstidende består af en gruppe referenter, en redaktionssekretær og en redaktionschef. Vore dages referenter er arvtagere efter tidligere tiders folketingsstenografer og før dem rigsdagsstenografer.

Folketingstidende har til huse på fjerde sal i Provianthuset, der er bygget sammen med Christiansborg.

 


 

Folketingstidendes arbejdsopgaver

Folketingstidende varetager desuden en lang række andre opgaver, der knytter sig til formidlingen af det parlamentariske arbejde.

 


  

Udarbejdelse af referater af Folketingets forhandlinger

Registrering i Folketingssalen

Der er altid en referent, der overværer forhandlingerne i Folketingssalen. Referenten observerer og registrerer, hvad der foregår under forhandlingerne, til brug for udarbejdelsen af referatet. Referenten opmærker derudover talerne elektronisk i talesekvenser, som danner grundlaget for referenternes arbejde og udgør strukturen i det endelige referat.

Transeditering af Folketingets forhandlinger

Folketingstidendes referenter har adgang til lydoptagelserne fra Folketingssalen til brug for udarbejdelse af referatet. Referenterne benytter et tale til tekst-system, hvor de hører, redigerer og indtaler teksten i samme proces. Det kaldes transeditering. Overgangen til og brugen af tale til tekst-systemet er beskrevet udførligt i artiklen »Fagre, aktuelle verden – talegenkendelse i Folketinget«.

Den transediterede tekst lægges i en foreløbig udgave ud på Folketingets hjemmesider, hvor der tages forbehold for eventuelle fejl. Andre referenter læser og gennemlytter i en senere proces det foreløbige referat og retter eventuelle fejl. Derefter lægges det endelige referat ud på Folketingets hjemmesider, folketingstidende.dk og ft.dk, og overskriver det foreløbige referat. Denne endelige version er det autoritative referat.

 


 

Korrekturlæsning af parlamentariske dokumenter m.v.

En gruppe referenter i Folketingstidende beskæftiger sig med korrekturlæsning af parlamentariske dokumenter i samarbejde med Lovsekretariatet og Udvalgssekretariatet. Parlamentariske dokumenter omfatter lovforslag, beslutningsforslag, ændringsforslag, betænkninger, beretninger, forespørgsler og dagsordener til møderne i Folketingssalen.

Ud over læsning af parlamentariske dokumenter udfører disse referenter også ad hoc-opgaver, såsom læsning af lovforslag i forbindelse med Ungdomsparlamentet og af forskellige tryksager og skrivelser for andre afdelinger i Folketinget.

 


 

Sproglig vejledning

Folketingstidendes redaktionssekretær yder bl.a. sproglig vejledning med udgangspunkt i Folketingets Administrations sprogpolitik og Retskrivningsvejledning for Folketingstidende, herunder informerer de ansatte om korrekt og god sprogbrug på administrationens intranet og vejleder herom via en sproghotline.

Sprogpolitik for Folketingets Administration – Skriv godt

Sprogpolitik for Folketingets Administration – Skriv rigtigt

Retskrivningsvejledning for Folketingstidende

 


 

Redaktion af folketingstidende.dk

En webredaktion i Folketingstidende vedligeholder indholdet på folketingstidende.dk.

 


 

Udarbejdelse af referater af Nordisk Råds sessioner

Folketingstidendes referenter udarbejder også referat af de dansktalende politikeres indlæg ved Nordisk Råds årlige sessioner, der på skift afholdes i de nordiske hovedstæder.

Referaterne fra Nordisk Råds sessioner offentliggøres på www.norden.org.


Senest opdateret: [15.05.2019]
Sideansvarlig: Alice Frejo Varder