Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Om referatet af Folketingets forhandlinger

 

De forhandlinger, der foregår i Folketingssalen, bliver refereret i deres fulde længde. Referaterne dokumenterer og oplyser om den parlamentariske proces.

 


 

Referatets form og indhold

Et referat af et møde Folketingssalen består af følgende dele:
 

  • Dagsorden
  • Formalia
  • Talerindlæg til de enkelte dagsordenspunkter
  • Afstemninger

I referaterne gengives alt, hvad der bliver sagt i Folketingssalen, i kronologisk rækkefølge under hver sag på dagsordenen. Hvert indlæg er forsynet med klokkeslæt.

 


 

 

Redigering af det talte ord

Talerne gengives i deres fulde længde, men ikke ordret, da det er nødvendigt at foretage en let redigering af det talte ord i den skriftlige gengivelse.

Graden af redigeringen er blevet ændret i takt med udviklingen i samfundet, de ændrede formelle regler for debatterne i Folketinget, udviklingen af ny teknologi og den mere liberale indstilling til skriftsproget.

Principper for redigering

Folketingets Præsidium fastlægger principperne for redigering af Folketingets forhandlinger efter indstilling fra Folketingstidende. I 1996 fastsatte Præsidiet Folketingstidendes nuværende redigeringsniveau. Ifølge Præsidiet er der behov for en redigering af det talte ord, hvor de enkelte taleres særpræg, stil og udtryksmåde i størst muligt omfang bibeholdes.

Der er fire overordnede redigeringsprincipper:

  • En tillempning af talesproget til et talesprogsnært, syntaktisk sammenhængende skriftsprog med en liberal indstilling til, hvad der må anses for korrekt
  • En nænsom redigering af sproget, der sikrer, at talerens intention med det sagte fremgår
  • Rettelse af faktuelle fejl og fortalelser
  • Overholdelse af de gældende regler for formalia

 


 

 

Referatet i en foreløbig og endelig version

Referatet lægges løbende ud på Folketingets hjemmesider, som regel samme eller den følgende dag.

På folketingstidende.dk findes referatet i en foreløbig version, hvor der tages forbehold for fejl. Dokumentet har da vandmærket ”Foreløbig”. Den endelige version af referatet publiceres, når teksterne er blevet kontrollyttet og korrekturlæst. Vandmærket ”Foreløbig” er da fjernet. Denne version på folketingstidende.dk foreligger i sidefast pdf-format og er det autoritative referat.

 


 

 

Find referatet af Folketingets forhandlinger på folketingstidende.dk

Der er tre måder at finde frem til referatet på:

Efter mødenummer og -dato

Du kan på folketingstidende.dk finde referatet af Folketingets forhandlinger som hele møder. Du kan finde det på mødenummer og mødedato under tillæg F.

Efter dokumenttype og -nummer

Kender du dokumentnummeret, kan du fremsøge sagen i kvikopslaget på forsiden. Her får du en oversigt over alle de til sagen tilknyttede dokumenter, herunder referatet af sagens behandling i Folketingssalen (Info: F). Du må her åbne referatet af hele mødet og fremsøge sagens behandling ved fritekstsøgning.

Via tillæggene A, C, D og G

Kender du ikke dokumentnummeret, skal du først vælge det relevante tillæg under Nyeste dokumenter på forsiden. Klik herefter på §-symbolet under Oversigt ud for den relevante sag. Du må her åbne referatet af hele mødet og fremsøge sagens behandling ved fritekstsøgning.

 


 

 

Find referatet af Folketingets forhandlinger på folketinget.dk

Der er tre måder at finde frem til referatet på:

Via forsiden

Via linket Referater på forsiden kan du finde frem til hele møder efter mødedato. Den version, du finder her, er en foreløbig version.

Via Dokumenter på forsiden

Klik på Dokumenter, og vælg Referater under Dokumenttyper. Her kan du vælge at få vist referater for en bestemt dokumenttype eller hele møder.

 


 

 

Se tv fra Folketinget

Du kan se eller gense forhandlingerne i Folketingssalen på video på folketinget.dk. Her kan du følge forhandlingerne direkte, eller du kan vælge at se tidligere debatter fra folketingsåret 2010-11 og frem.

Du kan også se forhandlingerne i Folketingssalen på din mobil via appen Tv fra Folketinget, dog kun direkte transmissioner.  

 


Senest opdateret: [16.11.2018]
Sideansvarlig: Alice Frejo Varder