Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Retskrivningsvejledning


Komma foran udvidede bindeord


 

Foran udvidede bindeord sættes komma, når de indholdsmæssigt hører til ledsætningen. Det gælder bl.a. følgende ordforbindelser:

 

 • afhængigt af at/om
 • al den stund (at)
 • bortset fra at
 • end at
 • forudsat at
 • i anledning af at
 • i betragtning af at
 • i erkendelse af at
 • i forbindelse med at
 • i forhold til at/om
 • i form af at
 • i henhold til at
 • i håb om at
 • i modsætning til at
 • i og med at
 • i takt med at
 • i tilfælde af at
 • med henblik på at
 • med hensyn til at/om
 • med henvisning til at
 • på grund af at
 • på trods af at
 • samtidig med at
 • set i lyset af at
 • som følge af at
 • som om
 • uafhængigt af at/om
 • uanset at/om
 • under forudsætning af at
 • under hensyn til at
 • under hensyntagen til at
 • vel vidende at

 

Eksempler

 

 • Det vil ikke være relevant, i betragtning af at vi har en stigende arbejdsløshed. 

 • Lovforslaget er et fremskridt, i forhold til at kommunerne skal gøre mere for de sygemeldte.

 • Vi må tage nye initiativer, i og med at omfanget af krisen er vokset.

 • Med henvisning til at udvisningen af disse personer vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, får de lov at blive i landet.

 • Det var det, den tidligere regering ikke ville, på trods af at den var støttet af os.

 • Der er lang ventetid i den offentlige administration, samtidig med at tusindvis af dimittender er arbejdsløse.

 • Set i lyset af at f.eks. Norge kan få 40 pct. kvinder i bestyrelser, kan udsagnet undre.

  

En del af de nævnte ordforbindelser fungerer også som udvidede bindeord i kombination med hv-ord.

 

 • Receptionen afholdes udenfor eller indenfor, afhængigt af hvad DMI’s prognose viser.

 • Jeg bliver spørgeren svar skyldig, med hensyn til hvorfor antallet er steget så markant.

 

 
 

Senest opdateret: [08.09.2015]