Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Retskrivningsvejledning


Tal eller bogstaver


 

Talord kan både skrives med taltegn og med bogstaver.

Hovedreglen er, at talord fra nul til og med ti skrives med bogstaver, mens talord fra 11 og opefter skrives med tal, f.eks.

 

  • Regeringen har allerede givet køb på fire helt afgørende punkter.

 

  • På den måde kan vi få de første tre til fem ansøgerlande med i EU.

 

  • Der er fem-seks nye paragraffer.

 

  • Charteret er inddelt i 17 afsnit.


 


 

Men hvis der i en sætning eller et afsnit forekommer talord både under og over ti, skrives alle disse med tal, f.eks.

 

  • Kommunen har fået henvendelser fra 15 udbydere, 10 danske og 5 udenlandske.

 


 

Tal med fire cifre eller derover i mængdeangivelser og beløb skrives med punktum, f.eks.

 

  • 3.478
  • 110.000
  • 2.325.750Begge tal i omtrentlige talangivelser skrives ud, f.eks. 

 

  • 200-300
  • 20.000-30.000

 Find reglerne om, hvornår der anvendes bogstaver, og hvornår der anvendes tal

 

Talord i faste udtryk og tal i overført betydning skrives med bogstaver  

 

Numre på forslag, forespørgsler, spørgsmål m.m. skrives med tal

Numre på dagsordenspunkter skrives med tal

Stemmetal skrives med tal 

Kapitler, artikler, paragraffer, stykker, numre og punktummer skrives med tal

Antallet af mandater, medlemmer i udvalg, nævn, bestyrelser m.m. skrives med tal

Tidsangivelser skrives med tal

Tal foran forkortelser og måle- og møntenheder skrives med tal

Punkter og numre skrives med tal

Numre på tabeller, figurer og bilag, sidetal og odds og sportsresultater m.m. skrives med tal

 

Særligt om brøker

Særligt om decimaltal

Særligt om ordenstal

Særligt om sammensætninger med talSenest opdateret: [01.10.2015]